سامانه پارکینگ هوشمند

جای هر کس از قبل مشخص است

تردد شمار تصویری

سامانه پارکینگ هوشمند

با توجه به اینکه روز به روز تعداد خودروها به سرعت از تعداد جای پارک ها در پارکینگ‌ها پیشی می‌گیرند، یافتن جای پارک مناسب به مشکلی جدی تبدیل شده است. بنابراین مدیریت جای پارک و استفاده بهینه از فضاهای موجود پارکینگ ها اهمیت دارد و راه حل آن پارکینگ هوشمند است. سامانه پارکینگ هوشمند تیکام با قابلیت نمایش جای پارک خالی در وقت صرفه جویی می کند و با قابلیت پلاک خوانی دقیق نقش خود را به خوبی در مدیریت پارکینگ ایفا می‌نماید.

برای خرید یا مشاوره درباره این محصول هم اکنون تماس بگیرید.

مزیت‌های سامانه پارکینگ هوشمند

  • توانایی تشخیص جای پارک خالی و اعلام آن
  • قابلیت کار در هر ساعت از شبانه روز
  • قابلیت استفاده در شرایط مختلف آب و هوایی و توانایی تطبیق خودکار با تغییرات ناگهانی جوی