اخبار

پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران

پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران

این روزها همه صاحب‌نظران، شهر هوشمند را به عنوان کلید دستیابی به جامعه هوشمند و توسعه پایدار قلمداد می‌کنند. انتقال تجربیات جهانی و تبادل درس‌آموخته‌ها می‌تواند حرکت به سوی ایجاد شهرهای هوشمند را تسهیل و تسریع کند. پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران با برنامه‌های جالب، با کیفیت با حضور اندیشمندان و دست اندرکاران داخلی و خارجی تلاش داشت تا فراهم‌آورنده بستر تعامل مناسب بین بازیگران شهر هوشمند، مدیران شهری، صنعتگران، اندیشمندان، و صاحب‌نظران و همچنین مجموعه‌های دانش‌بنیان برای تکمیل پازل شهر هوشمند در کشور باشد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مهلت پذیرش مقاله در پنجمین کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران تا 10 خرداد ماه 1403 ادامه دارد. گفتنی است پنجمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران که از 10 تا ۱2 تیرماه برگزار می‌شود،

نظرات برخی از مشتریان

آخرین محصولات