سامانه ثبت تخلفات چراغ قرمز

حفظ ایمنی عابران پیاده در چهارراه ها

تردد شمار تصویری

سامانه ثبت تخلفات چراغ قرمز

شرکت روشان طلوع شرق با نام تجاری تیکام با تولید نرم افزار بومی سامانه ثبت تخلفات چراغ قرمز بر اساس خودروهای موجود در کشور توانسته است با غلبه بر چالشهای بینایی ماشین در فرآیند تشخیص خودروهای عبوری از چراغ قرمز تقاطع‌ها در زمان غیر مجاز به دقت بسیار بالایی دست پیدا کند. سامانه ثبت تخلفات عبور از چراغ قرمز با عکس‌برداری از تمام خودروهای عبوری اقدام به پردازش تصاویر آنها می‌نماید، اطلاعات همه خودروهای عبوری از جمله رشته پلاک، نوع تخلف و زمان عبور را به مرکز کنترل ترافیک مخابره می‌کند و اطلاعات را در یک بانک اطلاعاتی ذخیره می‎کند. در نهایت، با شناسایی خودروهای متخلف در محل چراغ قرمز تقاطع‌ها قبض جریمه مربوط به پلاک خوانده شده را صادر می‌نماید. همچنین، صحنه تخلف به همراه تصویر خودروی متخلف ذخیره می‌شود.

برای خرید یا مشاوره درباره این محصول هم اکنون تماس بگیرید.

مزیت‌های سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز

⦁    ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، تخلف گردش به راست غیرمجاز، تخلف گردش به چپ و تخلف توقف خودرو بر روی خط عابر پیاده برای هر خودرو
⦁    تشخیص پلاک همه خودروها از جمله خودروهای متخلف شخصی و عمومی به طور جداگانه
⦁    قابلیت اندازه‌گیری طول صف پشت چراغ قرمز
⦁    امکان ردیابی خودروهای مسروقه و تحت تعقیب با توجه به پلاک آنها